| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Angststoornissen

Page history last edited by Confabula 15 years, 9 months ago

 

ANGSTSTOORNISSEN

 

 "The only thing we have to fear is fear itself"

 

                                                       Franklin D. Roosevelt (1882-1945)

 

 

 

Angst is een normal reactie als je iets engs of bedreigends overkomt. dat hoort bij het leven. Maar soms is dat angstgevoel buiten proportie tov de 'bedreiging'.  En soms blijft het angstgevoel nog heel lang hangen, terwijl de 'bedreiging' al weg is. Ook kan je een angstgevoel overkomen zonder dat er uberhaupt een duidelijke aanleiding toe is. In dergelijke gevallen is er sprake van een 'angststoornis'. Angststoornissen komen veel voor. Ze vormen samen met depressies en verslavingen de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen. Uit het NEMESIS onderzoek blijkt dat momenteel ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders lijdt aan een angststoornis. Eén op de 5 Nederlanders krijgt ooit in zijn leven last van een angststoornis.

De prognose van angststoornissen is over het algemeen goed als adequate behandeling wordt ingezet.

 

 

 

Besproken in Club Confabula:

 

- kijk voor de recentse berichten op de weblog van Club Confabula!

 

 

Links

 


 

We onderscheiden de volgende angststoornissen:

Als je ze aanklikt, kom je bij de patientenfolder van de NVvP 

 

 

 


 

Algemeen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.