| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

FrontPage

Page history last edited by Confabula 14 years, 7 months ago

 

 

Kijk eens op de weblog Club Confabula .

Deze wordt frequent ge-updated, maar daardoor wordt hij dermate lang dat het eindstukje van 'de blogrol' begint te verkreukelen. Terwijl er soms nog wel actuele info opstaat. Daarom worden de stukjes hier verzameld. Ook wordt getracht ze te categoriseren, al is dat soms moeilijk als er meerdere onderwerpen worden aangestipt. Mocht je iets specifieks (terug) zoeken, en het niet kunnen vinden, kan je natuurlijk even contact opnemen.  

  


 

Overzicht van de onderwerpen die we in Club Confabula hebben besproken.

 

Klik aan om bij de desbetreffende pagina te komen.

 

 

 

 

 

 

 

Klik hieronder per onderwerp - dan krijg je het iets meer geordend:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.