| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Somatoforme Stoornissen

Page history last edited by Confabula 14 years, 2 months ago

Somatoforme Stoornissen

 

Veel psychiatrische aandoeningen gaan gepaard met lichamelijke symptomen. Paniekaanvallen gaan vaak gepaard met een beklemd gevoel op de borst, duizeligheid en transpireren. Bij een depressie komen vaak vermoeidheid, een verminderde eetlust, gewichtsverlies en slecht slapen voor. 

 

 

Somatoforme stoornissen worden gekarakteriseerd door lichamelijke klachten die niet geheel verklaarbaar zijn door een lichamelijke aandoening, en ook niet door een andere psychiatrische aandoening. 

De lichamelijke klacht zelf, de eruit voortkomende beperkingen en de zorgen hierover, kunnen een forse lijdensdruk geven. 

 

 

 

 

Besproken in Club Confabula:

 

- kijk voor de recentse berichten op de weblog van Club Confabula!

 

 

 


 

 

 

We onderscheiden de volgende somatoforme stoornissen:

 

  • Conversiestoornis
  • Pijnstoornis
  • Morfodysorie (Body Dismorphic Disorder, stoornis in de lichaamsbeleving)
  • Ongedifferentierde somatoforme stoornis
  • Somatisatiestoornis
  • Somatoforme stoornis niet anderszins omschreven

 

 


 

 

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.