| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Stemmingsstoornissen

Page history last edited by Confabula 14 years, 7 months ago

STEMMINGSSTOORNISSEN

 

 

 

 

Onder 'stemming' verstaan we de grondtoon van ons gevoelsleven. De stemming varieert normaliter van neutraal tot opgewekt of bedrukt. De stemming kan afwijken van de normale variatie en dan spreek je, afhankelijk van de kleuring, van een manische of depressieve stemming. Zo's verandering kan ontstaan door gebeurtenissen, omstandigheden en gedachten, maar ook door meer directe biologische veranderingen in het lichaam. Als de stemmingsafwijking heviger is dan je bij de omstandighden zou verwachten, of als de afwijking te lang door blijft duren, spreek je van een 'stemmingsstoornis'. Volgens het NEMESIS onderzoek is de lifetimeprevalentie van depressies in Nederland 15%. Voor de manie (of manisch-depressiviteit) wordt een lifetime prevalentie van 1,8% genoemd.   

 

Nadere info over diverse stemmingsstoornissen tref je onderaan deze pagina.

 

 

Besproken in Club Confabula:

 

- kijk voor de recentse berichten op de weblog van Club Confabula!

 

 

 

 

 

  • Manisch depressiviteit/bipolaire stoornis

  • Comments (0)

    You don't have permission to comment on this page.